Eğitim & Kurs

Türkiye’de Mecburi Temel Eğitim Sisteminin Önemi

Türkiye’de Mecburi Temel Eğitim Sisteminin Önemi Nedir? Ülkemizdeki temel eğitim sistemi sekiz yıllık ilköğretim ve dört yıllık ortaöğretimden oluşmaktadır. Öğrenciler, 12 yıllık ilköğretim ve 4 yıllık ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitim dönemi olmaktadır.

Türkiye’de Mecburi Temel Eğitim Sisteminin Önemi Nedir? Öğrenciler liselerde 4 yıl daha eğitimlerine devam etmektedir. Son olarak, Yükseköğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, üniversitelerden veya yükseköğrenim enstitülerinden birinde dört yıllık bir lisans programını veya iki yıllık bir ön lisans programını tamamlarlar.

Mecburi Temel Eğitim

Türkiye’de eğitim sistemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir ve her düzeyde ücretsizdir. Ülkemizde eğitim araştırmaları ve politika oluşturma alanında yetkinlik ve gelişime dayalı entegre bir sistem izlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, değişen dünya koşullarını dikkate alarak farklı grup ve bireylerin ihtiyaçlarını gözeten eğitim politikaları geliştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini takip etmek, eğitim kalitesini artırmak ve bilimsel verilere dayalı kararlar almakla sorumludur. Eğitim politikalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla farklı alanlardan uzmanların görüşleri de dikkate alınarak Bakanlık tarafından eğitim politikası planlaması yapılmaktadır.

Bu çerçevede her yıl ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve odak grup toplantıları aracılığıyla eğitim alanındaki uzmanlar tarafından tespit edilen sorunlara dayalı olarak eğitim politikası planlaması yapılmaktadır. Veli, yönetici, öğretmen gibi paydaşlar başta olmak üzere toplumun her kesiminden temsilcilerle düzenlenen toplantılarla farklı grupların görüşleri dikkate alınarak eğitim politikaları hazırlanmaktadır.

İlkokul Eğitiminin Amacı

İlkokul Eğitiminin amacı, yönünden ilkokul eğitimi büyük önem taşımaktadır. İlkokul eğitiminin en önemli amacı çocukların okuma yazma bilmesini sağlamaktır. Ancak ilkokul dönemi aynı zamanda çocukların ilgi ve isteklerinin oluştuğu bir dönemdir. Bu nedenle eğitim sistemi, çocukların yeteneklerini ve ilgilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bu bağlamda eğitim sistemi, tüm çocukların yeteneklerine göre eğitim faaliyetlerine katılmalarına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim sisteminin tüm çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için fırsatlar yaratması da önemlidir Eğitim sisteminin tüm çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için fırsatlar yaratması da önemlidir. İlkokul eğitiminin en önemli hedefi çocukların okuma yazma bilmelerini sağlamaktır. Ayrıca ilkokul çağı, gerekli akademik bilgi ve becerilerin edinildiği bir dönemdir. Dolayısıyla bu yaştaki çocukların eğitimi son derece önemlidir.

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu